Kancelaria świadczy pomoc prawną  w zakresie prawa spadkowego obejmującą 

  1. Doradztwo w zakresie sprawa spadkowego obejmujące pomoc przy prawidłowym sporządzeniu testamentu i zapisów zwykłych i windykacyjnych, pomoc w sprawach spadkowych. 
  2. Przygotowywanie projektów testamentów, umów dotyczących spadku, umów i ugód dotyczących działu spadku i zachowku. 
  3. Reprezentowanie stron w postępowaniach przedsądowym w tym w mediacjach, których przedmiotem jest ugodowe zakończenie sporów dotyczących działu spadku, zachowku. 
  4. Reprezentowanie stron w postępowaniu sądowych w zakresie spraw spadkowych ( stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku,  dział spadku, sporządzenie spisu inwentarza, o zapłatę zachowku)