podział majątku wspólnego

Małżonkowie podczas swojego wspólnego pożycia gromadzą wspólny majątek. Wchodzą ze sobą w relacje majątkowe, które często przez sam fakt, iż zawierane są pomiędzy członkami najbliższej rodziny są niesformalizowane. Z tych względów po ustaniu małżeństwa małżonkowie stają przed problemem podziału majątku wspólnego i rozwiązania wszelkich łączących ich więzi majątkowych. Mając na uwadze skomplikowanie wzajemnych relacji majątkowych byłych małżonków, udział kancelarii adwokacki w procesie podziału majtku wspólnego daję gwarancje zastosowania najlepszych rozwiązań.  Nasza kancelaria oferuję kompleksową rozwiązania spraw związanych podziałem majątku wspólnego małżonków.   

Kancelaria oferuje:  

  • Doradztwo na każdym etapie postępowania o podział majątku wspólnego.  
  • Postępowania przedsądowego obejmującego prowadzenie mediacji, przygotowywanie projektów ugód i umów związanych z podziałem majątku wspólnego. 
  • Prowadzenie sprawy o podział majątku przed sądami powszechnymi.