Adwokat Marek Ewert

tel. kom. 502 145 041

Adwokat Monika Ewert

tel. kom. 502 703 544

Kancelarie Adwokackie

Usługi prawne świadczone przez nas są wykonywane z zachowaniem najwyższych standardów zawodowej staranności i zgodnie z fachową wiedzą. Nie zapominamy jednak o indywidualnym podejściu do każdego Klienta. Wychodzimy z założenia , że dopiero pełne rozpoznanie i zrozumienie potrzeb Klientów, gwarantuje pełny sukces i zadowolenie, a co za tym idzie, także zawodową satysfakcję. Oferujemy wyspecjalizowany zakres usług i pomocy prawnej, a także – co nie mniej ważne – osobiste zaangażowanie. Istotą działania Kancelarii jest praktyczne wykorzystanie wiedzy prawniczej celem skutecznego rozwiązania problemów naszych Klientów.

Taką samą filozofią kierujemy się świadcząc usługi klientów biznesowych. Świadczone przez nas usługi dla klientów biznesowych, ukierunkowane są na budowanie i zarządzanie wartością firmy Klientów.

Kancelarie przy wykonywaniu swoich usług działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, kierując się zasadami etyki w szczególności zawartymi w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).

Kancelarie przy wykonywaniu swoich usług działają w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, kierując się zasadami etyki w szczególności zawartymi w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej).

Zakres działań

Adwokat Marek Ewert

Adwokat Marek Ewert posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu:

 1. prawa cywilnego m. in.:
  • wynikających ze sporów powstałych na tle wszelkich umów łączących strony,
  • wynikających ze sporów na tle prawa własności nieruchomości lub ruchomości, ustanowienia służebności, stwierdzenie zasiedzenia,
  • podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności,
  • spadkowych m. in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie zachowku,
  • o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie związku ze zdarzeniami komunikacyjnymi, błędami medycznymi pożarami i innymi zdarzeniami losowymi,
  • sporów na tle umów z konsumentami,
 2. prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych m. in. reprezentowanie pracowników i pracodawców w sporach wynikających z umowy o pracę.
 3. prawa karnego m. in. występowanie przed organami ścigania i Sądami powszechnymi jako obrońca, pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny w sprawach karnych i wykroczeniach, postępowania w sprawach dotyczących nieletnich,
 4. szeroko pojętego prawa administracyjnego m.in. prawo budowlanego, prawa podatkowego, wywłaszczenia nieruchomości pod drogi,

Adwokat Monika Ewert

Adwokat Monika Ewert posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu:

 1. prawa rodzinnego m. in. o rozwód, o separację, o alimenty, o ustalenie pochodzenia dziecka (ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa), o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o uregulowanie kontaktów rodziców z dziećmi, dotyczących kwestii majątkowych między małżonkami,
 2. prawa cywilnego m. in. o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności, sprawy spadkowe,
 3. prawa karnego m. in. występowanie przed organami ścigania i Sądami powszechnymi jako obrońca, pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny w sprawach karnych i wykroczeniach, postępowania w sprawach dotyczących nieletnich,
 4. prawa karnego wykonawczego tj. reprezentowanie skazanych przed Sądem penitencjarnym w sprawach dotyczących wykonania kary m. in. uzyskanie przerwy w karze, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (tzw. obrączki), przedterminowe warunkowe zwolnienie,
 5. prowadzenie spraw z zakresu międzynarodowego postępowania karnego, postępowanie ekstradycyjne, postępowanie w związku z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania, pozyskiwanie Listu żelaznego.

Dla biznesu

Kancelarie prowadzą obsługę przedsiębiorców i spółek prawa handlowego.

Zakres oraz sposób świadczenia obsługi prawnej przedsiębiorców jest ustalany indywidualnie z każdym klientem.

Zapraszamy do osobistego kontaktu z Kancelarią.

Partnerzy

Kontakt

Adwokat Marek Ewert

ul. Toruñska 37/2 85-023 Bydgoszcz
tel. kom. 502 145 041
fax: 52 52 62 468
marek@ewert.pl

Adwokat Monika Ewert

ul. Poznańska 28/4 85-129 Bydgoszcz
tel. kom. 502 703 544
fax: 52 52 62 468
monika@ewert.pl